Preparatencursus 2019

Op drie dinsdagavonden en 1 zaterdag ochtend zal er in Enkidoe-Zutphen een preparatencursus gegeven worden door Jan Weijsenfeld.

De eerste avond is 19 maart van 19.30u tot 21.30u en zal voornamelijk gaan over de biodynamische landbouw als gedachtegoed en welke plaats de preparaten daarin vervullen.

De tweede avond is 26 maart en dan zullen de spuitpreparaten aan bod komen. Dus het koemest preparaat alsmede het hoornkiezelpreparaat. Daarnaast is er aandacht voor het koeflattenpreparaat.

De derde avond-2 april zal geheel in het teken staan van de 6
compostpreparaten. De bereiding ervan en de toepassing.

Tenslotte zal er op zaterdag 6 april in de ochtend een practicum zijn
op een biodynamisch bedrijf in de regio. Dan zullen we bij de koeien
kunnen kijken en ervaren wat dit een bijzonder landbouwhuisdier is.
Ook kunnen we dan de mest, de compost en de bodem nader beschouwen en waarnemen.

Kosten voor de cursus zijn 95,-euro incl koffie/thee
Opgave per mail of ook per tel; 06-34660558 of 0575-553366
janweijsenfeld@gmail.com

preparaatroeren

 

Jan Weijsenfeld, Biodynamisch tuinder